คอน

ภาษาอังกฤษ


v carry
คำอธิบาย: เอาสิ่งของห้อยที่ปลายคานข้างเดียวแล้วแบกบ่าพาไป, ใช้ปลายไม้ข้างหนึ่งคานสิ่งของไว้, เหยียดมือข้างหนึ่งจับปลายของที่หนักยกขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: แบก , หาม
คำที่เกี่ยวข้อง: take
ตัวอย่างประโยค: พ่อกำลังเตรียมตัวออกไปดักหนู บนบ่าพ่อคอนกับดักที่ทำด้วยกระบอกไม้ไผ่สั้นๆ จำนวนหลายกระบอก
v row
คำอธิบาย: พายเรือคนเดียว
คำที่เกี่ยวข้อง: paddle , oar
ตัวอย่างประโยค: เขาคอนเรือไปตลาด
adj lopsided
คำอธิบาย: หนักข้างหนึ่ง เบาข้างหนึ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: unbalanced , askew
n roost
คำอธิบาย: ไม้ที่ทำไว้ให้นกจับ, กิ่งไม้ที่นกจับ
คำที่เกี่ยวข้อง: perch
ตัวอย่างประโยค: นกพิราบสีขาวกระโดดจากหลังคาลงเกาะคอนหน้ากรงที่ทำด้วยลวดตาข่าย