คอด

ภาษาอังกฤษ


adj narrowed
คำอธิบาย: เล็กตอนกลาง, เล็กระหว่างสองส่วน
ความหมายเหมือนกับ: แคบ , ตีบ , กิ่ว
คำที่เกี่ยวข้อง: constricted
ตัวอย่างประโยค: คนขายน้ำแข็งใสข้างโรงลิเกโยนแก้วเอวคอดที่แตกเป็นรูปถั่วปากอ้าไว้ข้างถนน