คอขาดบาดตาย

ภาษาอังกฤษ


adj serious
คำอธิบาย: ร้ายแรงถึงอาจต้องสูญเสียชีวิตได้
ความหมายเหมือนกับ: ร้ายแรง
คำที่เกี่ยวข้อง: fatal , critical
ตัวอย่างประโยค: ส่วนตัวเขาเองนั้นไม่กลัวตายเพราะชีวิตเขาผ่านเรื่องคอขาดบาดตายมานักต่อนักแล้ว