คอกะลาสี

ภาษาอังกฤษ


n sailor collar
คำอธิบาย: ลักษณะปกเสื้อแบบกะลาสี ด้านหน้ารูปแหลมแบะออก ส่วนด้านหลังเป็นรูปสี่เหลี่ยม
ตัวอย่างประโยค: เธอใส่เสื้อคอกะลาสีอีกแล้ว