คอกระเช้า

ภาษาอังกฤษ


n round-necked sleeveless collar
คำอธิบาย: ลักษณะเสื้อคอกลม ตัวหลวม ไร้แขน และมีจีบรูดตรงคอ
ตัวอย่างประโยค: ป้านุ่งผ้าลายสวมคอกระเช้าเป็นผ้าดอกสีอ่อน