คอกม้า

ภาษาอังกฤษ


n stable
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากจึงตัดสินใจเปลี่ยนจากเจ้าของคอกม้ามาเป็นเกษตรกร