คอกช้าง

ภาษาอังกฤษ


n an elephant-trapping pen
คำอธิบาย: สถานที่ที่ทำขึ้นสำหรับจับช้างป่า มีลักษณะเป็นซองและมีปีก 2 ข้าง