คอก

ภาษาอังกฤษ


n prison
หน่วยนับ: คอก
ความหมายเหมือนกับ: คุก , เรือนจำ , ตาราง
คำที่เกี่ยวข้อง: jail , penitentiary
n stable
คำอธิบาย: ที่ล้อมขังสัตว์บางชนิด
หน่วยนับ: คอก
ความหมายเหมือนกับ: เล้า
คำที่เกี่ยวข้อง: stall , pen , fold (sheep) , coop (duck , cock) , sty (pig) , corral (elephant , horse , cattle)
ตัวอย่างประโยค: เด็กชายกำลังมองฝูงเป็ด ฝูงวัวซึ่งกำลังเดินกลับเข้าคอกเป็นทิวแถว
v bent
คำอธิบาย: ลักษณะของแขนที่พิการเหยียดตรงไม่ได้
คำที่เกี่ยวข้อง: deform