คอ

ภาษาอังกฤษ


n popularity
คำอธิบาย: ความมีใจชอบ
ความหมายเหมือนกับ: ความนิยม
คำที่เกี่ยวข้อง: fondness , admiration , taste
ตัวอย่างประโยค: ผมเป็นคอหนังสืออยู่แล้ว เมื่อสิ้นกระบวนการชมจึงต้องแวะเข้าไปอุดหนุนตามธรรมเนียม
n neck
คำอธิบาย: อวัยวะของร่างกายส่วนที่ต่อระหว่างตัวกับหัว
หน่วยนับ: คอ
คำที่เกี่ยวข้อง: throat , nape
ตัวอย่างประโยค: การก้มเงยและนั่งอยู่ตลอดเวลาจะทำให้มีอาการของการปวดเมื่อยคอ หลังและแขน
n collar
คำอธิบาย: ส่วนของเสื้อซึ่งผ่านรอบคอ
ความหมายเหมือนกับ: คอเสื้อ
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนใส่เสื้อคอกว้าง แขนกุดกับกางเกงขาสั้น