คหบดี

ภาษาอังกฤษ


n rich
คำอธิบาย: ผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดี, ผู้มีอันจะกิน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คฤหบดี , เศรษฐี , คนรวย
คำที่เกี่ยวข้อง: wealthy person
คำตรงข้าม: คนจน
ตัวอย่างประโยค: วัดบางวัดจำหน่ายโบราณวัตถุให้กับคหบดีซึ่งมีฐานะดีและมีรสนิยมในการสะสมของเก่า