คว้างเคว้ง

ภาษาอังกฤษ


adv adrift
คำอธิบาย: อาการที่หมุนหรือลอยไปตามกระแสลมและน้ำเป็นต้นอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว
ความหมายเหมือนกับ: เคว้งคว้าง , คว้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: aimlessly , randomly
ตัวอย่างประโยค: ลมอุ่นพัดกลีบดอกปลิวคว้างเคว้งไปในอากาศ