คว้า

ภาษาอังกฤษ


v win
ความหมายเหมือนกับ: ได้มา , ได้
คำที่เกี่ยวข้อง: gain
ตัวอย่างประโยค: พรรคได้รับความสำเร็จเกินคาดเมื่อสามารถคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งเที่ยวนี้ถึง 5 เขตเลือกตั้ง
v seize
คำอธิบาย: ยื่นมือไปจับหรือฉวยมาโดยเร็ว
ความหมายเหมือนกับ: ฉวย , จับ
คำที่เกี่ยวข้อง: grab , grasp , clutch , snatch
คำตรงข้าม: ปล่อย
ตัวอย่างประโยค: ผู้ใหญ่ควรจะวางยาให้พ้นมือเด็ก เพื่อที่เด็กจะได้ไม่ไปคว้ายามากินโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์