คว่ำบาตร

ภาษาอังกฤษ


v boycott
คำอธิบาย: หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมพันธ์เพื่อแสดงให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าผู้อื่นไม่ พอใจ, ไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วย
คำที่เกี่ยวข้อง: ban , exclude , ostracize , blackball
ตัวอย่างประโยค: ภัตตาคารทั้งหลายเลิกใช้ตะเกียบที่ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง มิฉะนั้นจะถูกคว่ำบาตร หรือจะตกเป็นเป้ารณรงค์ให้คนเลิกเข้าร้านอาหารดังกล่าว


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top