ควินิน

ภาษาอังกฤษ


n quinine
คำอธิบาย: ยาชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสารประกอบประเภทแอลคาลอยด์ เป็นยาแก้ไข้ที่กลั่นมาจากต้นชิงโคนา
ตัวอย่างประโยค: สารที่มีพิษต่อเซลล์ขนรับเสียงในอวัยวะรูปหอยโข่งเดิมที่พบคือยาควินินที่ใช้รักษาโรคมาล