ควาย

ภาษาอังกฤษ


n fool
คำอธิบาย: คนที่ถูกเปรียบว่าเป็นคนไม่ฉลาด เป็นคนโง่
ความหมายเหมือนกับ: คนโง่ , คนเซอ
คำที่เกี่ยวข้อง: simpleton , dunce
คำตรงข้าม: คนฉลาด
ตัวอย่างประโยค: ในอตีดที่ผ่านมา สังคมไทยเห็นว่าผู้หญิงเป็นควาย ส่วนผู้ชายเป็นคน แต่เมื่อความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมเข้ามา สภาพที่ผู้หญิงเป็นควาย ผู้ชายเป็นคนก็ผ่านพ้นไป
n buffalo
คำอธิบาย: ชื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องชนิด Bubalus bubalis ในวงศ์ Bovidae เป็นสัตว์กีบคู่ รูปร่างใหญ่ สีดำหรือเทา เขาโค้งยาว ที่ใต้คางและหน้าอกมีขนขาวเป็นรูปง่าม
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: กระบือ
คำที่เกี่ยวข้อง: carabao
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านบางแห่งแบ่งส่วนใต้ถุนไว้เลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ หมู วัว ควาย ฯลฯ