ความไร้ยศ

ภาษาอังกฤษ


n dishonour
ความหมายเหมือนกับ: ความเสื่อมเสีย , ความเสื่อมชื่อเสียง , ความอับอายขายหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: disgrace , ignominy , shamefulness , opprobrium