ความไม่ไว้ใจ

ภาษาอังกฤษ


n distrustfulness
ความหมายเหมือนกับ: ความคลางแคลง , ความสงสัย
คำที่เกี่ยวข้อง: untrustworthiness , trustlessness
คำตรงข้าม: ความไว้วางใจ