ความไม่แน่นอน

ภาษาอังกฤษ


n uncertainty
ความหมายเหมือนกับ: ความไม่เที่ยง
คำที่เกี่ยวข้อง: dubiousity
คำตรงข้าม: ความแน่นอน
ตัวอย่างประโยค: สังขารคือความไม่แน่นอนของชีวิต