ความไม่รู้

ภาษาอังกฤษ


n ignorance
คำที่เกี่ยวข้อง: unawareness
คำตรงข้าม: ความรู้
ตัวอย่างประโยค: ภาษาย่อมเปลี่ยนแปลงได้แต่มิใช่การเปลี่ยนแปลงเอาง่ายๆ เพราะความไม่รู้