ความไม่รัดกุม

ภาษาอังกฤษ


n recklessness
ความหมายเหมือนกับ: ความสะเพร่า , ความไม่รอบคอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: heedlessness , carelessness
คำตรงข้าม: ความรอบคอบ