ความไม่มีตัวตน

ภาษาอังกฤษ


n emptiness
ความหมายเหมือนกับ: ความโล่ง , ความว่าง , ความไม่มีอะไร
คำที่เกี่ยวข้อง: nothingness
คำตรงข้าม: ความเต็มเปี่ยม