ความไม่ถูกต้อง

ภาษาอังกฤษ


n incorrectness
คำที่เกี่ยวข้อง: wrongness , inaccuracy , faulty
คำตรงข้าม: ความถูกต้อง