ความใคร่

ภาษาอังกฤษ


n desire
ความหมายเหมือนกับ: ความปรารถนา , ความต้องการ , ความอยาก
คำที่เกี่ยวข้อง: lust
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์ทุกคนย่อมมีความใคร่มากน้อยแตกต่างกันไป