ความโหฬาร

ภาษาอังกฤษ


n mightiness
ความหมายเหมือนกับ: ความใหญ่โต
คำที่เกี่ยวข้อง: immensity