ความโหดร้าย

ภาษาอังกฤษ


n ferocity
ความหมายเหมือนกับ: ความร้ายกาจ
คำที่เกี่ยวข้อง: wickedness , cruelness
ตัวอย่างประโยค: เบี้ยวต้องกล้ำกลืนรันทดใจกับความโหดร้ายที่พ่อและทุกคนหยิบยื่นให้