ความโลภ

ภาษาอังกฤษ


n greed
ความหมายเหมือนกับ: ความละโมบ , ความอยากได้ , ความมักมาก
คำที่เกี่ยวข้อง: eagerness , avarice , cupidity
คำตรงข้าม: ความมักน้อย
ตัวอย่างประโยค: ความโลภจะว่าเป็นความชั่วของมนุษย์ก็ไม่ถนัดนัก ด้วยว่ามันแฝงอยู่ในมนุษย์ทุกรูป