ความโปร่งแสง

ภาษาอังกฤษ


n transparency
คำอธิบาย: คุณสมบัติที่แสงผ่านได้
คำที่เกี่ยวข้อง: transparence
คำตรงข้าม: ความทึบ
ตัวอย่างประโยค: แก้วใบนี้มีความโปร่งแสง 20% โดยประมาณ