ความโปร่ง

ภาษาอังกฤษ


n clarity
ความหมายเหมือนกับ: ความโปร่งสบาย
คำที่เกี่ยวข้อง: airy , clearness , porosity
คำตรงข้าม: ความทึบ
ตัวอย่างประโยค: ความโปร่งของห้องนี้เกิดจากลมถ่ายเทสะดวก