ความโง่เง่า

ภาษาอังกฤษ


n stupidity
ความหมายเหมือนกับ: ความโง่ , ความโง่เขลา
คำที่เกี่ยวข้อง: foolishness , silliness
คำตรงข้าม: ความฉลาด , ความเฉลียวฉลาด