ความโง่

ภาษาอังกฤษ


n stupidity
ความหมายเหมือนกับ: ความโง่เง่า , ความโง่เขลา
คำที่เกี่ยวข้อง: foolishness , silliness
คำตรงข้าม: ความฉลาด , ความเฉลียวฉลาด