ความแหนงหน่าย

ภาษาอังกฤษ


n boredom
ความหมายเหมือนกับ: ความเบื่อ , ความเหนื่อยหน่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: ennui , tiresomeness