ความแร้นแค้น

ภาษาอังกฤษ


n lack
ความหมายเหมือนกับ: ความยากแค้น , ความขาดแคลน
คำที่เกี่ยวข้อง: shortage , deficiency
คำตรงข้าม: ความร่ำรวย , ความรวย
ตัวอย่างประโยค: ความแร้นแค้นทำให้เด็กๆ อดตายหรือป่วยตายมากมาย