ความแรง

ภาษาอังกฤษ


n intensity
ความหมายเหมือนกับ: ความเข้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: intenseness , strength
คำตรงข้าม: ความอ่อน
ตัวอย่างประโยค: เมื่ออยู่ในที่มีแสงสว่างมากเกินควร ควรสวมแว่นตาสีชาหรือสีดำเพื่อลดความแรงของแสง