ความแม่น

ภาษาอังกฤษ


n accuracy
คำที่เกี่ยวข้อง: exactness , correctness , precision
คำตรงข้าม: ความคลาดเคลื่อน , ความพลาด