ความแพ้พ่าย

ภาษาอังกฤษ


n defeat
ความหมายเหมือนกับ: ความปราชัย
คำที่เกี่ยวข้อง: beating
คำตรงข้าม: การชนะ
n defeat
ความหมายเหมือนกับ: ความพ่ายแพ้
คำที่เกี่ยวข้อง: vanquishment , rout
คำตรงข้าม: ชัยชนะ