ความแปลกใจ

ภาษาอังกฤษ


n surprise
ความหมายเหมือนกับ: ความประหลาดใจ , ความสงสัย , ความกังขา
คำที่เกี่ยวข้อง: wonder , astonishment
คำตรงข้าม: ความเข้าใจ
ตัวอย่างประโยค: การกระทำของรัฐบาลได้ยังความแปลกใจให้ประชาชน