ความแน่ใจ

ภาษาอังกฤษ


n sureness
ความหมายเหมือนกับ: ความมั่นใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: certainty , confidence
คำตรงข้าม: ความพะวักพะวน , ความลังเล
ตัวอย่างประโยค: เขามีความแน่ใจว่าฝ่ายศัตรูจะไม่กลับมาอีก