ความแน่นแฟ้น

ภาษาอังกฤษ


n firmness
คำที่เกี่ยวข้อง: constancy