ความแน่นอน

ภาษาอังกฤษ


n certainty
ความหมายเหมือนกับ: ความแน่ชัด , ความชัดเจน
คำที่เกี่ยวข้อง: certitude , sureness , inevitability
คำตรงข้าม: ความผันผวน , ความไขว้เขว
ตัวอย่างประโยค: ข้อมูลจากการพิมพ์แป้นพิมพ์จะมีความแน่นอนมากกว่าการที่คนพูดให้คอมพิวเตอร์ฟัง