ความแน่นหนา

ภาษาอังกฤษ


n strength
ความหมายเหมือนกับ: ความแข็งแรง , ความแข็งแกร่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: vigor
คำตรงข้าม: ความไม่แข็งแรง , ความเปราะบาง
ตัวอย่างประโยค: ความแน่นหนาของกลอนประตูคงช่วยทานพายุไว้ได้