ความแน่ชัด

ภาษาอังกฤษ


n certainty
ความหมายเหมือนกับ: ความชัดเจน
คำที่เกี่ยวข้อง: certitude , sureness , inevitability
คำตรงข้าม: ความผันผวน , ความไขว้เขว