ความแตกร้าว

ภาษาอังกฤษ


n feud
ความหมายเหมือนกับ: ความแตกสามัคคี , ความแตกแยก , ความบาดหมาง
คำที่เกี่ยวข้อง: quarrel , disagreeableness
คำตรงข้าม: ความปรองดอง , ความสามัคคี
ตัวอย่างประโยค: กระแสข่าวที่ปรากฏออกมาเน้นโจมตีเรื่องความแตกร้าวภายในพรรค