ความแตกต่าง

ภาษาอังกฤษ


n difference
ความหมายเหมือนกับ: ความต่าง , ความตรงข้ามกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: dissimilarity , disparity , contrast , diversity
คำตรงข้าม: ความเหมือน
ตัวอย่างประโยค: สัดส่วนจำนวนสถาบันอุดมศึกษาต่อจำนวนจังหวัดในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างจากสัดส่วนในกรุงเทพมหานครอย่างชัดเจน