ความแคลงใจ

ภาษาอังกฤษ


n doubtfulness
ความหมายเหมือนกับ: ความเคลือบแคลง , ความสงสัย , ความข้องใจ , ความฉงน , ความกังขา , ความสนเท่ห์
คำที่เกี่ยวข้อง: suspicion
n doubtfulness
ความหมายเหมือนกับ: ความสงสัย , ความสนเท่ห์ , ความกังขา
คำที่เกี่ยวข้อง: mistrust , suspicion , uncertainty
n suspicion
ความหมายเหมือนกับ: ความระแวงสงสัย
คำที่เกี่ยวข้อง: mistrust , doubt
คำตรงข้าม: ความไว้วางใจ , ความเชื่อมั่น