ความแข็งแรง

ภาษาอังกฤษ


n strength
ความหมายเหมือนกับ: ความแข็งแกร่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: force , power
คำตรงข้าม: ความอ่อนแอ
n stability
ความหมายเหมือนกับ: ความมั่นคง , ความแน่วแน่
คำที่เกี่ยวข้อง: steadiness , strongness
n strength
ความหมายเหมือนกับ: กำลัง , พลัง , พละ , กำลัง , กำลังกาย
คำที่เกี่ยวข้อง: sinews , physical power , vigour , bodily strength , physical force , energy , power , effort
n strength
ความหมายเหมือนกับ: ความแข็งแกร่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: vigor
คำตรงข้าม: ความไม่แข็งแรง , ความเปราะบาง
n hardness
คำตรงข้าม: ความอ่อน , ความนุ่ม