ความแข็งแกร่ง

ภาษาอังกฤษ


n strength
ความหมายเหมือนกับ: ความแข็งแรง
คำที่เกี่ยวข้อง: force , power
คำตรงข้าม: ความอ่อนแอ
n strength
ความหมายเหมือนกับ: ความแข็งแรง
คำที่เกี่ยวข้อง: vigor
คำตรงข้าม: ความไม่แข็งแรง , ความเปราะบาง