ความแข็งตัว

ภาษาอังกฤษ


n softness
คำที่เกี่ยวข้อง: limpness