ความเอ็นดู

ภาษาอังกฤษ


n kindness
ความหมายเหมือนกับ: ความเมตตา , ความกรุณา
คำที่เกี่ยวข้อง: pitifulness , sympathy , graciousness
คำตรงข้าม: ความโหดร้าย , ความทารุณ