ความเอื้ออาทร

ภาษาอังกฤษ


n generosity
คำอธิบาย: ความเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือ
ความหมายเหมือนกับ: ความเอื้อเฟื้อ , ความเอื้ออารี
คำที่เกี่ยวข้อง: helpfulness
ตัวอย่างประโยค: เจ้านายดูจะให้ความเอื้ออาทรต่อพวกคนงานหน้าใหม่เป็นพิเศษโดยเฉพาะสาวๆ สวยๆ