ความเห็นแจ้ง

ภาษาอังกฤษ


n enlightenment
คำอธิบาย: การทำให้เข้าใจ, การให้ความสว่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: insight
ตัวอย่างประโยค: ความสุขที่เกิดจากปัญญาที่มีความรู้ความเห็นแจ้งคือความสุขที่แท้จริง